Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Փիլիսոփայություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Գոյաբանություն

11
2200
2

Բարոյափիլիսոփայական միտքը Հին Չինաստանում

13
2600
3

Հոգեկանի և ֆիզիոլոգիականի փոխհարաբերության խնդիրը: Հոգեկանի կառուցվածքը

12
2400
4

Հայ փիլիսոփայական միտքը զարգացած միջնադարում

13
2600
5

Գերմանական դասական փիլիսոփայությունը (Իմանուել Կանտ)

11
2200
6

Գարեգին Նժդեհի ցեղակրոնության փիլիսոփայության ընգրկման ոլորտները

12
2400
7

20-րդ դարի հայ փիլիսոփայություն

12
2400
8

Մարդու կյանքի իմաստի մասին

17
3400
9

Միֆը որպես սոցիալ-մշակութային երևույթ

24
4800
10

«Ընդհանուր բարիք»-ի բնաիրավական հայեցակարգը

13
2600