Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Միկրոէկոնոմիկա և մակրոէկոնոմիկա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
31

Տրանսպորտի մակրոտնտեսական քաղաքականությունը ՀՀ–ում

17
3400
32

ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները և հեռանկարները

13
2600
33

Կապիտալի նկատմամբ առաջարկն ու պահանջարկը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ հատվածներում

19
3600
34

Հասարակական բարիքները և ընդհանուր ռեսուրսները

16
3200
35

Ազգային արդյունքի արտադրության, բաշխման և սպառման մեխանիզմը, աշխատանքի շուկա

16
3200
36

Ապրանքների և ծառայությունների շուկա

16
3200
37

Սպառողական ծախսեր: Արտադրողի ավելցուկ

7
1400
38

Սպառման տեսություն

18
3700
39

Օպտիմալությունն ըստ Պարետոյի

17
3400
40

Մենաշնորհի հասարակական ծախսերը: Ընդհանուր հավասարակշռություն

10
2000