Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Միկրոէկոնոմիկա և մակրոէկոնոմիկա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
21

Ծաղքերը կարճաժամկետ փուլում

9
1600
22

Արտադրության գործոնների դինամիկական վերլուծությունը և դրանց փոխարինելիության մակարդակի գնահատումը: Արտադրական ֆունկցիաներ

13
2400
23

Արտադրական ծախսերի տնտեսական բովանդակություն, կազմն ու կառուցվածքը, դասակարգումը

13
2600
24

Սպառողների վարքագիծ, եկամտի և փոխարինման էֆեկտ: Սպառողների արձագանքը Էնգելի կորը

18
3600
25

Շուկայական գնագոյացում պահանջարկ առաջարկ օրենքների խախտում

10
2000
26

Շուկայի պետական կարգավորող հարկերի, դոտացիանների և ֆիքսված գների ազդեցությունը

15
3000
27

Կապիտալի միկրոտնտեսական էությունը, հատկանիշները և դասակարգումը

13
2600
28

Ֆիրմայի եկամուտներ

10
2000
29

Արտադրական ծախսերի կորագծերը. Շահութաբերության դաշտի որոշումը

15
3000
30

Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման մակրոտնտեսական մոդելները

12
2400