Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Միկրոէկոնոմիկա և մակրոէկոնոմիկա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
11

Արտադրողի և սպառողի հավելուրդ

10
2000
12

Արտադրանքի որակի ներքին վերահսկողություն

13
2600
13

Ինչպես են բաշխվում ազգային արդյունքը, դրա որ մասն են ստանում աշխատանքի և որը կապիտալի սեփականատերերը

11
2200
14

Ինչ նպատակով է օգտագործվում երկրի ազգային խնայողությունը

7
1400
15

Բնակչության խնայողությունների և եկամուտների փոխկապվածությունը

19
3800
16

Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը և դրա փոփոխության վրա ազդող գործոնները

15
3000
17

Ձեռնարկության փոխհարաբերությունները ֆինանսա-վարկային համակարգի ինստիտուտների հետ

9
1700
18

Ձեռնարկության ինովացիոն գործունեությունը և դրա արդյունավետությունը

9
1700
19

Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեությունը

18
3200
20

Ձեռնարկության արտադրանքի գնագոյացումը

9
1700