Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Միկրոէկոնոմիկա և մակրոէկոնոմիկա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Տնտեսական աճի դինամիկան

11
2200
2

Շուկայական տնտեսական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները

14
2800
3

Տնտեսական հավասարակշռությունը ֆինանսական շուկայում

10
2000
4

Պետության եկամտային քաղաքականության էությունը և իրականացման մեխանիզմները

11
2200
5

Որոնք են ամբողջական պահանջարկի կորի կտրուկ տեղաշարժերի պատճառները

9
1800
6

Տնտեսական ակտիվության տատանումների բացատրությունը IS – LM մոդելի օգնությամբ

12
2400
7

Ինչպես է տնտեսական քաղաքականությունը ազդում ֆինանսական շուկայի հավասարակշռության վրա

6
1200
8

Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը

10
2000
9

Հողային ռենտան և դրա տնտեսագիտական մեկնաբանությունները

13
2600
10

Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը

15
3000