Թեմա - Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2000 դրամ

Առարկա - ՄիկրոԷկոնոմիկա

Էջեր - 10

Բովանդակություն
Ներածություն
Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Ջ. Գորթնի «Տնտեսագիտություն», Մասնավոր և հասարակական ընտրություն, 2003թ.
2. Գ.Ե.Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009:
3. Бусыгин В.П., Е.В. Желободько, А.А. Цыплаков. Микроэкономика - третий уровень. — Новосибирск, 2003.
4. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 844 с.(Учебники экономического факультета МГУ и. М. В. Ломоносова)
5. Фридман А. А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. — ISBN 978-5-7598-0335-5:
6. https://www.inventech.ru/lib/micro/micro-0032/
7. http://microeconomica.economicus.ru/index1.php?file=3-6

Պատվիրել այս աշխատանքը