Թեմա - Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 3000 դրամ

Առարկա - ՄիկրոԷկոնոմիկա

Էջեր - 15

Բովանդակություն
Ներածություն
Ծախսը որպես տնտեսական կատեգորիա
Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

1.Ավետիսյան Ս., Թովմասյան Ռ., «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 2010թ., 324 էջ

2. Բադանյան Լ.Հ., «Ֆինանսներ դրամաշրջանառություն և վարկ», Երևան 2007թ.,

3. Խաչատրյան Գ. «Տնտեսագիտության տեսություն», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2007թ.,

4. Կիրակոսյան Գ.Ե., Խլղաթյան Ի.Ե., «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 2009թ., 759 էջ

5. Ղուշչյան Հ.Բ., «Մակրոտնտեսական կարգավորում», Երևան 2002թ.,

6. Սուքիասյան Գ.Ա., «Ֆինանսական գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում», Երևան 2000թ., 24 էջ

7. Վարդանյան Վ., «Ֆինանսկան ընդհանուր տեսություն. Ֆինանսներ. Ձեռնարկությունների ֆինանսներ. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն», Երևան 2005թ., 452 էջ

8. Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017թթ կառավարության ծրագիր, ք. Երևան, 18.06.2012թ.

9. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, ք. Երևան, 27.03.2014թ.

10. http://www.arlis.am/
Շարունակելի…

Պատվիրել այս աշխատանքը