Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Միջազգային իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Մաքսային արտոնություններ

13
2600
2

Միջազգային հանցավորության դեմ պայքարի հասկացությունը և ձևերը

20
4000
3

Միջազգային իրավական նորմերի փոխակերպման եղանակները ազգային օրենսդրությունում

10
2000
4

ՆԱՏՕ

10
2000
5

Միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների իրավական կարգավորումը

24
4800
6

Սուվերեյնությունը և պետության միգազգային իրավասուբյեկտությունը

15
2400
7

Միջազգային կազմակերպությունների իրավասուբյեկտության հասկացությունը

29
4350
8

Միջազգային կազմակերպությունները միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում

27
4000
9

Միջազգային հարաբերությունները երկբևեռ համակարգից բազմաբևեռ անցման շրջանում

25
3800
10

Միջազգային և միջպետական իրավունքի փոխհարաբերությունները

22
3300