Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Մաթ. մոդելավորում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Կոոպերատիվ խաղեր

20
4000
2

Էնթրոպիայի որոշ կիրառումները սոցիալ-տնտեսական համակարգում

15
3000
3

Թրենդի պահպանման գրաֆիկական մոդելները

10
3000
4

Գծային ծրագրավորման մեթոդների կիրառումը վերլուծության մեջ

14
2800
5

Քառակուսային անհավասարումների լուծման մեթոդները

12
2400
6

Տնային տնտեսությունների ծախսերի և ընտանիքների անդամների թվաքանակի կախվածության ուսումնասիրությունը Վայոց Ձորի մարզում

12
2400
7

Որոշումների կայացման գործընթացը

27
5400
8

Ապահովագրական ընկերության վճարունակության որոշումը մոնտե կառլո մեթոդով

24
4800
9

Տրանսպորտային խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը

16
3200
10

Հասարակական արդյունքի արտադրության և արտադրանքի բաշխման միջճյուղային հաշվեկշռի ստատիկ մոդելներ: Լրիվ ծախսումների գործակիցներ

13
2600