Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Մենեջմենթ, կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Նոր հանրային կառավարման բարեփոխումների համեմատական վերլուծությունը Ռուսաստանում և Վրաստանում

11
2200
2

Մենեջմենթի շվեդական մոդելը ՀՀ-ի պրոյեկտում

13
2600
3

Նոր Հանրային Մենեջմենթի հայեցակարգը. ձևավորումը և զարագացումը

20
4000
4

Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունը և ՀՀ-ն

25
500
5

Համայնքների խոշորացումը Հոլանդիայում, Իսպանիայում, Ֆինլանդիայում

4
1000
6

Համայնքների խոշորացում Լեհաստանի և Լատվիայի օրինակով

3
1000
7

Ֆինանսական կառավարման առանձնահատկությունները միկրոմակարդակում

17
3400
8

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հանրային հաստատություններում

18
3600
9

Համակարգը, որպես կառավարման օբյեկտ և դրա հիմնական բաղադրիչ

20
4000
10

Կոնֆլիկտների ճգնաժամային կառավարում

13
2600