Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Կրիմինալոգիա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Անզգուշությամբ մահ պատճառելու կրիմինալոգիական բնութագիրը

16
3200
2

Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար

17
3400
3

Միջազգային զբոսաշջության իրավական կագավորումը

16
3200
4

ՀՀ պաշտպանական հայեցակարգը և պետական գաղտնիքի իրավական ռեժիմը

24
4800
5

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի բովանդակության 2-րդ մասը

16
3200
6

Տնտեսական սանկցիաներ

21
4200
7

Զինված ուժերում կատարված յուրացման կամ վատման քննությունը

22
4400
8

Ռազմական գույքն օգտագործելու և պահպանելու կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները

33
6600
9

Հրաման չկատարելու քննության առանձնահատկությունները

31
6200
10

Դեպքի վայրի զննությանը մասնակցող անձիք

37
7400