Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Ինֆորմատիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

IP հեռախոսակապի ներդրման նախագծի արդյունավետությունը

33
6600
2

Բջջային համակարգերի լոկատորների աշխատանքային առանձնահատկությունները և կիրառման ոլորտները

28
5600
3

Մուլտիմեդիա միջավայր. էլեկտրոնային դասի պլանավորում

22
4400
4

PDF և Word Ֆորմատներով ներկայացված տեքստային ֆայլերի կոնվերտացիայի ծրագրի նախագծում

22
4400
5

Գաղտնագրման Կեսարի ալգորիթմի իրականացում

23
4600
6

Ծրագրավորման մուտքի ելքի սարքերի մակարդակները

16
3200
7

i80x86 Միկրոսխեմայի ճարտարապետությունը

17
3400
8

Կորպորատիվ կուլտուրայի առանձնահատկությունների համեմատական վերլուծությունը (Կապի ոլորտում)

21
4200
9

ՀՀ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկությունների մրցակցային մեթոդների վերլուծություն մարքեթինգի տեսանկյունից

22
4400
10

«Intel» պրոցեսորների պատմությունը

31
6200