Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
71

Կոմունիկացիայի դերը կառավարման գործընթացում

32
6400
72

Հանրային կառավարման պատմական զարգացման առանձնահատկությունը

26
5200
73

Գնահատումը քաղծառայության համակարգում

25
5000
74

Եվրոպական կորպորատիվ կառավարման ինստիտուտները

32
6400
75

Էթիկական նորմերը պետական ծառայության համակարգի հաշվետվողականության բարձրացման գործում

28
5600
76

Էթիկայի նորմերն իբրև կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման գործոն

25
5000
77

Էլեկտրոնային կառավարում

28
5600
78

21-րդ դարում ԱՄՆ հանրային կառավարման բարեփոխումները

21
4200
79

Կառավարման ճյուղային մարմինները հանրային կառավարման էությունը

20
4000
80

Կազմակերպական վարքի կառավարումը հանրային ոլորտում

28
5600