Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
61

Հանրային քաղաքականության մշակման և ընդունման փուլերը

23
4600
62

Հանրային քաղաքականության վերլուծության հիմնական մոտեցումները

23
4600
63

Գլոբալ ճգնաժամը որպես կորպորատիվ կառավարման զարգացման ազդակ

19
3800
64

Էթիկան որպես կորուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն միջոց

22
4400
65

Աուդիտի մեթոդաբանական հիմքերը

15
3000
66

Աուդիտորների մասնագիտական պատրաստվածության հիմնական պահանջները

14
2800
67

Քաղաքացիական հասարակության երրորդ հատվածի կառույցները և հանրային քաղաքականությունը 2008-2013

17
3400
68

Շարլ դը Գոլը Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության հիմնադիր

14
2800
69

Էթիկական նորմերը պետական ծառայության համակարգի հաշվետվողականության բարձրացման գործում

28
5600
70

Կոռուպցիայի ընկլումները ՀՀ-ում

19
3800