Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
51

Հասարակական կարծիքի դերը քաղաքական որոշումների ընդունման գործում

32
6400
52

Երիտասարդական քաղաքականություն

24
4800
53

Զբաղվածության քաղաքականությունը

26
5200
54

Քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում և գնահատում

23
4600
55

Պետական ծառայողի էթիկական վարքագծի վերահսկման եղանակները

23
4600
56

Պետական ծառայության էթիկայի ինստիտուցիոնալիզացիան

22
4400
57

Նոր Զելանդիայի հանրային կառավարման համակարգը

25
5000
58

Լյութեր Գուլիքի «Կազմակերպության դասական» տեսությունը

13
2600
59

Կորպորատիվ կառավարում

24
4800
60

Կառավարման վերաբերյալ մոտեցումները Մաքիավելական ներկայացուցիչների հայացքներում

22
4400