Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
41

Պետական կառավարման մարմինների ձևավորման սկզբունքները և լիազորությունները

17
3400
42

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայի զարգացման միտումները և այդ շուկային ՀՀ-ի ինտեգրման հնարավորությունները

37
7400
43

Պահեստների կառավարման հիմնախնդիրները

36
7200
44

Մոտիվացիոն գործոնների կիրառության հնարավորությունները կազմակերպություններում

29
5800
45

Մանիպուլացիան և ՀՀ հանրային կառավարումը

25
5000
46

Կառավարչական որոշումների մշակումը և իրագործումը որպես կազմակերպության կառավարման համակարգի զարգացման գործոն

38
7600
47

Կառավարչական անձնակազմի գործունեության առանձնահատկությունները

35
7000
48

Կառավարման գիտության զարգացման նախադրյալները և փուլերը

11
2200
49

Գների պետական կարգավորման նպատակները և միջոցները

7
1400
50

Աուդիտորական ռիսկ և աուդիտորական եզրակացություն

13
2600