Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
31

Կազմակերպության Ներքին գործոնների առանձնահատկությունները և կարևորությունը

22
4400
32

Կազմակերպության արտաքին գործոնների առանձնահատկությունները

21
4200
33

Էթիկայի վարքականոնների կառուցվածքային և գործառույթային առանձնահատկությունները

27
5400
34

Հանրային կառավարման ոլորտի բարելավումը քաղաքացիական հասարակական մոնիթորինգի շնորհիվ

21
4200
35

Կազմակերպական կոնֆլիկտների էությունը և տեսակները

19
3800
36

Ինդեքսների և տարբեր միջինների հաշվարկները, որպես փոփոխությունների գնահատման միջոց

20
4000
37

Էմերսոնի կառավարման տեսությունը

22
4400
38

Արդյունավետության գնահատման եղանակները

20
4000
39

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը հանրային կառավարման համակարգում և զարգացման փուլերը

17
3400
40

Ստուգումների անցկացման ժամանակակից մեթոդները կազմակերպություններում

14
2800