Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
21

Բյուրոկրատիայի դերը հանրային կառավարման համակարգում

19
3800
22

Վարչական բարեփոխումների միտումները և հիմնական ուղղությունները

20
4000
23

Վարչական բարեփոխումների միտումները

20
4000
24

Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատման ագրեգատացման ցուցանիշները

23
4600
25

Պետական կառավարման արդյունավետության ագրեգացված և լոկալ ցուցիչների կառուցվածքը

24
4800
26

ՀՀ-ն տարածաշրջանային քաղաքականությունը 1991-2014թթ.

30
6000
27

Հանրային պետական կառավարման հիմնական սկզբունքները և դրանց էվոլուցիան

20
4000
28

Հանրային կազմակերպությունների կառավարման ձևերը. պարզ կառուցվածքով կազմակերպություններ

21
4200
29

Կառավարման խնդիրը էլիտարիզմի ժամանակակից տեսություններում

21
4200
30

Կառավարման խնդիրը էլիտարիզմի դասական դպրոցի ներկայացուցիչների հայացքներում

22
4400