Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
11

Շահութաբաժնի էությունը . արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինները

20
4000
12

Մասնակի արդյունավետություն

24
4800
13

Հանրային կառավարում Կլավդիոսի պետական կառավարման բնութագիրը

11
2200
14

Կորպորատիվ կառավարման ինստիտուցիոնալ միջավայրը

24
4800
15

Կալիգուլա

16
3200
16

Էթիկայի կանոնները և դրանց կիրառումը կոռուպցիայի կանխարգելման գործընթացում

25
5000
17

Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի քաղաքացիական ծառայության համեմատական վերլուծությունը

23
4600
18

Անձնակազմի աուդիտի առանձնահատկությունները

20
4000
19

«Spoils system»-ն ու քաղաքականությունն ԱՄՆ-ում

26
5200
20

Պետական կառավարման արդյունավետության գնահատումը հանրային կառավարման համատեքստում

21
4200