Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Քաղաքական այլընտրանքների գնահատման չափանիշների հաստատումը

28
5600
2

Հանրային կառավարման համակարգում կատարողականի գնահատման մեթոդաբանությունը

23
4600
3

Հանրային կազմակերպությունների էությունը և գործառույթները ՀՀ-ում

32
6400
4

Հանրային ծառայության էթիկայի իրավական կարգավորման միջազգային փորձը

23
4600
5

Կադրային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները ադմինիստրատիվ պետության մասին հայեցակարգում

26
5200
6

Խորհրդարանական կառավարման մոդելը Իտալիայում

26
5200
7

Էթիկական մեխանիզմների արդյունավետության վերլուծություն

28
5600
8

ԱՍԵԱՆ ինստիտուցիոնալ համակարգը

27
5400
9

ԱՄՆ հանրային կառավարման համակարգը

25
5000
10

Պետական կառավարման բնական օրենքները և սկզբունքները

21
4200