Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Գործավարություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ժամանակավոր ադմինիստրացիայի ձևավորման և գործողության մեխանիզմը

10
2000
2

Հրահանգ, դրա հիմնական ռեկվիզիտներն ու դրույթները, պաշտոնական հրահանգ

10
2000
3

Գործավարության սահմանումը ըստ 16487-83 ՊԵՏՍՏ-ի (ՊԵՏՍՏ-ի անվանումը)

14
2800
4

Փաստաթղթաշրջանառություն հասկացությունը սկզբունքները և բնութագիրը

23
4600
5

Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը

18
3600
6

Անձնակազմին վերաբերող փաստաթղթերի դասակարգումը

21
4200
7

ՍՊԸ կանոնադրություն

20
3500
8

Քարտուղարային գործ

14
2800
9

Կազմակերպակարգադրական փաստաթղթերի կազմումն ու ձևավորումը

14
2800
10

Ֆիրմայի գործարար գրության համակարգի կառուցվածքը և նշանակությունը

12
2500