Թեմա - Փրկարարների դերը արտակարգ իրավիճակներում

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 3600 դրամ

Առարկա - Ֆիզկուլտուրա

Էջեր - 24

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Արտակարգ իրավիճակները ճանապարհային տրանսպորտում
2. Արտակարգ իրավիճակները օդային տրանսպորտում
3. Արտակարգ իրավիճակները երկաթուղային տրանսպորտում
4. Արտակարգ իրավիճակները հատուկ տրանսպորտում
Եզրակացություն

Գրականության ցանկ
1. Шойгу С.К. Учебник Спасателя.

2. Охрана Труда спасателя Шойгу

3. Яковенко ЮФ Пожарная техника для АСР 1990

4. Курс сложных спамательных работ США 1956г.

Պատվիրել այս աշխատանքը