Թեմա - Ուժային պատրաստականության և արագաշարժության մշակումը բռնցքամարտում

Տեսակ - Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ

Գին - 2850 դրամ

Առարկա - Ֆիզկուլտուրա

Էջեր - 19

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Գրականության վերլուծություն
2. Աշխատնքի նպատակը և խնդիրները
3. Ուժային ընդունակությունների զարգացումը բռնցքամարտիկի մոտ
4. Արագաշարժության մշակումը բռնցքամարտիկի մոտ
Եզրակացություններ

Գրականության ցանկ
1. Տ. Ս. Դավթյան, Ա. Լ. Անտոնյան - "Բռնցքամարտ", Երևան 2002թ.

2. Տ. Ս. Դավթյան, Ա. Լ. Անտոնյան - "Մարզական գործընթացի կազմակերպման որոշ ուղղությունները բռնցքամարտում", Երևան 2004թ.

3. Тараторин Н. Н. – Бокс. энцоклипедия “Терри спорт”, 1998г.

4. Худадов Н. А. Циргиладзи И. В. “Все о боксе”, Москва 1995г.

5. Филимонов В. И. – Физическая подготовка боксера/ учебное пособие

Պատվիրել այս աշխատանքը