Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հեռուստատեսային գովազդ

13
2600
2

Հայաստանը դեպի տեղեկատվական հասարակություն

9
1800
3

Շուկայի հատվածավորումը և նպատակային հատվածի ընտրությունը Պռոշյանի կոնյակի գործարան ՍՊԸ-ի օրինակով

23
6900
4

Մարքեթինգով կառավարման գործընթացը բանկերում

13
2600
5

Մարքեթինգի հայեցակարգը բանկային համակարգում

13
2600
6

Մարքեթինգի ազդեցությունը սպառողների, հասարակության, կազմակերպության գործունեության և մրցակցության վրա

13
2600
7

Մարքեթինգը նորարարական և նորարության արդյունքները ֆիրմաներում

12
2400
8

Մարքեթինգային միջավայրը և ներբանկային հարաբերությունները

15
3000
9

Մարքեթինգային տեղեկատվության էությունը և կիրառման ուղղությունները

10
2000
10

Մարքեթինգային - տեղեկատվության դերը արդյունաբերական ընկերությունների գործունեությունում

11
2200