Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Բնագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Կյանքի մետաղները

15
3000
2

Ատոմների կառուցվածքը և քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը

10
20000
3

Գործնական աշխատանքների կազմակերպումը մաթեմատիկայի դասերին

13
2600
4

Աշակերտների հետազոտական ունակությունների ձևավորումը և զարգացումը մաթեմատիկայի դասերին

11
2200
5

Մաթեմատիկայի դասի առանձնահատկությունները տարրական դպրոցում

17
3400
6

Համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ խնդիրների ուսուցումը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում

27
5400
7

Թվաբանության հիմնական թեորեմը և ընդհանրացումը

11
2200
8

Անընդհատ և ոչ դիֆերենցելի ֆունկցիաներ

12
2400
9

Ցուցադրական փորձի օգտագործումը քիմիայի դասընթացում

8
1600
10

Վինիլային մոնոմերների պոլիմերման աստիճանը

15
3000