Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Աշխատանքային իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Գործատուի ծանուցման պարտականությունը աշխատանքային պայմանագրի լուծման ժամանակ

12
2400
2

Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը արտերկրների աշխատանքային իրավունքում

27
5400
3

Աշխատանքային պայմանագրի էությունը

16
3200
4

Աշխատանքի իրավունքի ճյուղային սկզբունքները

19
3800
5

Աշխատողի նյութական պատասխանատվություն

18
3000
6

Աշխատանքային օրենսգիրքը որպես աշխատանքային իրավունքի աղբյուր

23
3800
7

Նորմատիվ իրավական ակտերը աշխատանքային իրավունքի ոլորտում

16
2500
8

Կոլեկտիվ պայմանագրի հասկացությունը, բովանդակությունը և կնքման կարգը

20
3500
9

Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի քննարկումը

21
3800
10

Աշխատավարձի կարգավորումը

22
3100