Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Արտակարգ իրավիճակներ, քաղ. պաշտպանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

ՔՊ կառավարման համակարգի և բնակչութչան ազդարարման համակարգի աշխատանքի սկզբունքները և արդիականացման անհրաժեշտությունը

22
4400
2

Աղետների ռիսկի կառավարման սկզբուքները և գործառույթները

16
3200
3

Շնչառական ապարատի նկարագրությունը ստուգման, շահագործման, ինչպես նաև պահպանման պայմանները

11
2000
4

Ճամբարի պլանավորման որոշումը

19
3800
5

Համայնքներում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում և վարում

17
3400
6

Քաղաքացիական պաշտպանության սկզբունքները և այն կարգավորող և իրականացնող փաստաթղթերը

23
4600