Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Արևելագիտություն և արտասահմանյան երկրների պատմություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ռեկոնկիստան Իսպանիայում

10
2000
2

Իսլամի ակտիվացումը Թուրքիայում 90-ական թվականներին

26
5200
3

Հրեաները Արաբական խալիֆայությունում

26
5200
4

Արաբական տիրապետությունը Կիլիկյան Հայաստանում

23
4600
5

Արաբական թատրոնը 19-20-րդ դարերում

33
6600
6

Արաբական Պետությունների Լիգա և Արևմուտք

9
1800
7

Ռոմանտիզմը արաբական գրականությունում

21
4200
8

Գործարար վարվելակարգը արաբական երկրներում

19
3800
9

Խաչակրաց 5-8 արշավանքները

25
3750
10

Կիլիկիան արաբական տիրապետության տակ

46
6900