Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Ապրանքագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Մանկական սննդի տեսականու բնութագիրը

19
3800
2

Կաթնամթերքի մեջ օգտագործվող հավելանյութերը և ГОСТ-ը

5
1000
3

Ապրանքների ծագման երկիրը

14
2800
4

Ընկերության կողմից ճյուղային վերլուծության գործընթացը և ճյուղային վերլուծության ցուցանիշները (Շուկա- ալյուրից պատրաստված հրուշակեղենի շուկա)

27
5400
5

Գյուղատնտեսական պետական կարգավորման հիմնախնդիրները

10
2000
6

Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների վերլուծություն

11
2200
7

Գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը և վերամշակումը

11
2200
8

Ֆինանսական ինստիտուտների ընդհանուր բնութագիրը, ավանդային կազմակերպություններ և ապահովագրական ընկերություններ

15
3000
9

Պարենային ապրանքների քիմիական կազմ

12
2400
10

Մոտիվացիայի բովանդակային և գործընթացային տեսությունները

15
3000