Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Ապահովագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պրակտիկայի հաշվետվություն.«Ռեսո» ապահովագրական ընկերություն

17
3400
2

Համաապահովագրություն և նրա տեսակները

10
2000
3

Մանկական կոշկեղենի հիգիենիկ փորձաքննություն

16
3200
4

Աղվամազա-մորթեղենի արտադրություն

26
5200
5

Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրությունը ՀՀ-ում

24
4800
6

Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ

15
3000
7

Ջրհեղեղների հետևանքների վերացման կազմակերպման առանձնահատկությունները

14
2800
8

Պերֆերատոր /էլեկտրական հորատիչ/

12
2400
9

Պայմանական և ոչ պայմանական չփոխհատուցվող գումար

15
3000
10

ՀՀ-ում գործող ապահովագրական ընկերությունների ձևերն ու տեսակները

10
2000