Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Սոցիոլոգիա, սոցիալական աշխատանք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Նախընտրական գործընթացներին երիտասարդների ներգրավվածության միտումները

63
31500
2

ՀՀ սոցիալական ոլորտի կառավաման հիմնախնդիրները

58
29000
3

Իդեալը և ուտոպիան որպես պատմամշակութային իրավիճակի սոցիոմշակութային որոշիչներ

62
31000
4

Սոցիալական վստահության նշանակությունը միգրացիոն դիրքորոշումներում (Ք. Երևանի օրինակով)

73
36500
5

Սոցիալական գովազդ, սոցիալական խնդիրների կառավարում

50
25000
6

Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ աշխատանք

94
37.600
7

Բնակչության սոցիալական ապահովության կառավարում

65
26.000
8

Ամուսնական Կոնֆլիկտների լուծման գործընթացում սոցիալական աշխատողի միջամտության հնարավորությունը

45
16.000