Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Քրեական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Քրեական օրենքի գործողությունը տարածության մեջ

70
35000
2

Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմնահարցերը

30
15000
3

Դեպքի վայրի զննություն տակտիկան

35
17500
4

Փաստական սխալի դեպքում արարքի որակման առանձնահատկությունները

55
27500
5

Միջազգային կոնվենցիաները և քրեական օրենքի գործողության տարածքային սկզբունքը

74
37.000
6

ԱՄՆ քրեական իրավունքի աղբյուրները

158
79.000
7

Սահմանափակ մեղսակցություն

79
39.500
8

Անչափահասների դեմ կատարվող սեռական բնույթի հանցագործություններ

58
29.000
9

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

52
20.800
10

Ահաբեկչությունը և նրա պատժելիությունը

56
28.000