Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Քաղաքագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Եվրոպականացումը որպես փոխակերպման մեխանիզմ

43
21500
2

Վատիկան քաղաք-պետության ազատումը

69
34500
3

ՌԴ-ի ժամանակակից միգրացիոն քաղաքականությունը

62
31000
4

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մշակութային սպասարկման տարածքային կազմակերպման հիմնահարցը

46
23000
5

ՀՀ քաղաքական համակարգ, հասկացությունը

51
22500
6

Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրները մերձավոր արևելքում

68
34000
7

Ապակառուցողական բռնի էթնոքաղաքական կոնֆլիկտների կանխարգելում

70
35.000
8

Քաղաքական ընտրանու էությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական անցման պայմաններում

84
42.000
9

ՀՀ սոցիալական քաղաքականություն

85
37.000
10

ՀՀ-ում ժողովրդավարական վերափոխումների նախադրյալները և խոչնդոտները

53
26.500