Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Իրավաբանություն, իրավագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
21

Կորպորացիայի կառավարման առանձնահատկությունները

101
40.000
22

Կատարողական վարույթ

65
26.000
23

Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման և կայացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

80
40.000
24

Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրագործման հիմնահարցերը

76
37.500
25

Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրները

67
26000
26

Նորմատիվ իրավական ակտեր

47
20000
27

Ահաբեկչությունը որպես քրեաիրավական կատեգորիա

56
28000
28

Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողության ժամանակային հիմնահարցերը

45
18.000
29

Քաղաքացիների քաղաքական իրավունքի պաշտպանությունը ՀՀ-ում

45
21.500
30

Նորմատիվ իրավական ակտեր

46
22.000