Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Իրավաբանություն, իրավագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
11

ՀՀ օրենքների լեզուն ըստ քրեական և քաղաքացիական օրենսգրքերի

40
20000
12

Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման տեսական հիմքերը

91
45500
13

ՏԻՄ-երի ընտրական համակարգը և դրա զարգացման միտումները

79
39500
14

Քաղաքացիական ծառայության համակարգի համալրման առանձնահատկությունները և կատարելագործման ուղիները

89
44500
15

Իրավաբանական պատասխանատվության սկզբունքները

62
31000
16

Անհիմն հարստացում

80
40000
17

Վերահսկիչ պալատը որպես պետական վերահսկողության անկախ մարմին

85
42500
18

Միջազգային միջպետական կազմակերպությունների իրավաբանական բնույթը

93
46.500
19

Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը

86
43.000
20

Պետական ապարատի կառուցվածքը

52
26.000