Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Իրավաբանություն, իրավագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Գործադիր իշխանության մարմնի լիազորությունները (ՀՀ նյութերով)

78
39000
2

Պատշաճ ապացուցումը որպես գործի արդարացի քննության երաշխիք

66
33000
3

Նախագահական և խորհրդարանական կառավարման ձևերի համեմատական վերլուծություն (ՀՀ նյութերով)

90
45000
4

ՀՀ քաղաքացիների ընտրական համակարգը

76
38000
5

Հասարակական կարծիքի կերպափոխումը ազգային անվտանգության գործընթացում

85
42500
6

Բարձրագույն դատական ատյանների հարաբերակցությունը ՀՀ-ում

65
32500
7

Անվավեր գործարքների տեսակները և առանձնահատկությունները

62
31000
8

Իրավաբանական անձանց ստեղծումը

49
24500
9

Օրենսդրության զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում

70
35000
10

Տարածքային քաղաքականության իրականացման իրավական և վարչական լծակների դերը

66
33000