Թեմա - Նախագահական և խորհրդարանական կառավարման ձևերի համեմատական վերլուծություն (ՀՀ նյութերով)

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 45000 դրամ

Առարկա - Իրավաբանություն, իրավագիտություն

Էջեր - 90

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետությունը և պետական կառավարման համակարգերը
1.1 Պետության էությունը և կառուցվածքը
1.2. Պետական կառավարման աշխարհի փորձը
1.2.1. ԱՄՆ կառավարման համակարգը
1.2.2. Սինգապուրի կառավարման համակարգը
Գլուխ II. Առաջին Հանրապետության կառավարչական փորձի վերլուծություն
Գլուխ III . Հայաստանի երկրորդ Հանրապետության կառավարչական փորձ
Գլուխ IV. ՀՀ պետական կառավարման համակարգը հետանկախ շրջանում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն, ընդունված 1995, 2005 և 2015 թ. փոփոխություններով
Ուսումնասիրություններ
2. Ավետիսյան Կ.Մ., Ավետիսյան Ա.Ա., Հայրենագիտական էտյուդներ։ «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1979
3. Բալյան Ի. Ս., Թամազյան Ա. Խ., Թումանյան Վ. Ս., Մակարյան Լ. Բ., Մանուչարյան Հ. Գ., Մարգարյան Մ.Մ., Մեղրյան Գ. Բ., Շահգելդյան Մ. Լ., Վանեսյան Ռ. Հ., Վարդանյան Լ. Գ., Քաղաքագիտության ներածություն: Հայաստանի իրավագետների և քաղաքագետների միություն, Ե., 1996
4. Եսայան Ա., Հայաստանի միջազգային-իրավական դրությունը 1920–1922 թթ., Երևան, 1967
5. Իսահակյան Ավ., Երկերի ժողովածու, հ. 6, Երևան, 1979
6. Հակոբյան Հ., Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը ՀՀ-ում, Երևան, 2007
7. Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի օրենքները (1918-1920 թթ.), Ե.,1988,
8. Հայաստանի ՀանրապետությաՆ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից, Երեվան հոկտեմբեր - 2014թ.
9. Նազարյան Վ. Ռ., Սովետական Հայաստանի պետական իշխանության բարձրագույն մարմինները (1920–1922 թթ.), Երևան, 1974
10. Պետրոսյան Շ., Սովետական պետականության հաստատումը և ամրապնդումը Հայաստանում 1920թ. նոյեմբեր-1922թ. փետրվար, Ե., 1958
....

Հատված

Հայաստանի երեք հանրապետությունների կառավարման փորձը և ՀՀ պետական համակարգի ուսումնասիրությունը հնարավորություն են տալիս պատասխանել այն հարցին, թե կառավարման որն ձևն է առավել հարմար Հայաստանի նման ունիտար, փոքր պետության համար:
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ստեղծման ժամանակաշրջանը պառլամենտարիզմի և ներկայացուցչական մարմինների կայացման համար անհրաժեշտ փորձի ու իրավական գիտելիքների կուտակման փուլն էր, իսկ կենսագործունեության շրջանը հայ կառավարչական մտքի պատմության մեջ կարող ենք համարել ունեցած տեսական փորձի պրակտիկ կիրառում: Ի սկզբանե Առաջին Հանրապետությունը ձևավորվել էր որպես Խորհրդարանական հանրապետություն, բոլորովին այլ էր Խորհրդային Հայաստանի կառավարման համակարգը, որի հիմքում դրված էր իշխող կուսակցության գերակայությունը:
1991 թվականից Հայաստանը ընտրեց նախագահական հանրապետության ուղին, սակայն սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում այսօր ՀՀ խորհրդարանական հանրապետություն է, որի Սահմանադրության կետերը վերջնական ուժի մեջ կմտնեն 2017թ.:

Պատվիրել այս աշխատանքը