Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Ընդհանուր Հոգեբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Դեռահասի բնավորության շեշտվածության ուսումնասիրությունը ոչ լիարժեք ընտանիքում

42
21000
2

Ինքնագիտակցություն և մոտիվացիա

40
20000
3

Զինվորական ստորաբաժանման հոգեբանական առանձնահատկությունները

36
18000
4

Քոմփյութերային համակարգչային կախվածության ուսումնասիրությունը

49
24500
5

Կազմակերպական սթրեսի կառավարումը

66
33000
6

Տագնապային երևույթների առանձնահատկությունները դեպրեսիվ այցելուների մոտ

40
20000
7

Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները ներառական դպրոցում

35
17500
8

Սպաների մասնագիտական զարգացումը հոգեբանության մեջ

54
27000
9

Գենդերային կարծրատիպերի դրսևորման առանձնահատկությունները կրտսեր դասարանի դասագրքերում

50
20500
10

Կակազությամբ տառապող երեխաների կլինիկական և հոգեբանական բնութագիրը

47
19.000