Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Հաշվապական հաշվառում և աուդիտ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պասիվների աուդիտորական գնահատման հիմնախնդիրները «Երևան գարեջուր» ՓԲԸ

81
40500
2

Հարկերը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կազմավորման գործում

93
46500
3

Հարկային հսկողության իրականացման ձևերը ու մեթոդները ՀՀ-ում

65
32500
4

Ակցիզային հարկի վարչարարության մեխանիզմը

86
43000
5

Հողի հարկ

81
40500
6

Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արդյունավետ օգտագործման ուղիները

74
37.000
7

Դեբիտորական պարտք և շրջանառու ակտիվների կառավարում

65
30.000