Թեմա - Իրանի քուրդստանի բնակլիմայական և մարդկային ռեսուրսների աշխարհագրությունը

Տեսակ - Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ

Գին - 11600 դրամ

Առարկա - Աշխարհագրություն

Էջեր - 58

Պատվիրել այս աշխատանքը