Դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ Ապրանքագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ընկերության ապրանքային ռազմավարության ձևավորման տեսական հիմունքները

69
34500
2

Ներկերի ապրանքագիտական բնութագիրը (Շեն Կոնցեռն ՓԲԸ-ի օրինակով)

73
36500
3

Սպառողական ապրանքների արտաքին առևտրի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

67
33500
4

Սպառողական ապրանքների արտահանում և ներմուծում

89
44500
5

Արտարժութային ոլորտի զարգացման շուկայական հնարավորությունների հետազոտումը և ապրանքային քաղաքականության ուղղվածությունը

87
43500
6

Արտադրության օպերատիվ կառավարումը

62
31000
7

Առևտրային կազմակերպությունների գործառարական գործունեության գույքային հիմքը

68
34000
8

Ապրանքի ծագման երկրի որոշման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

64
32000
9

Ալկոհոլային խմիչքների բիզնես մրցակցային շուկայի ձևավորումը ՀՀ-ում

69
34500
10

Ազգային անվտանգության ոլորտի պետական կառավարման մարմինները

72
36000