Այլ աշխատանքներ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
11

Լեքսիկոգրաֆիկական ավանդույթ

4
800
12

Ծագումնաբանությունը

41
8200
13

Ավանդական արաբական քերականության հիմնարար հայեցակարգերը

40
8000
14

Արաբական լեզվաբանություն

17
3400
15

Ալ Ֆարրա

10
2000
16

Խոսքի պաթոլոգիական ճանաչողական ոլորտի զարգացման առանձնահատկությունները: Զգացողություններ և ընկալում

13
2600
17

Խոսքի թերզարգացվածություն ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների շփման առանձնահատկությունները: Խոսք և շփում

9
1800
18

Խաղի դերը երեխայի վարքի և բնավորության ձևավորման և զարգացման գործում

6
1200
19

Խաղեր

4
800
20

Web Համընկնումների խաղ

4
800