Թեմա - Փայտի և կրկուտի այրման առանձնահատկությունները

Գին - 1200 դրամ

Առարկա - Այլ աշխատանքներ

Էջեր - 6

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կաթսայի հնոցի կառուցվածքը վառելափայթի կամ կրկուտի թափոնների վրա
2. Կաթսայի կոնվեկցիոն մասի սարքավորումը
Եզրակացություններ

Պատվիրել այս աշխատանքը