Թեմա - Սվարանցի հանքավայր

Գին - 1400 դրամ

Առարկա - Այլ աշխատանքներ

Էջեր - 7

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը
2. Հանքային մարմինների մորֆոլոգիան ու նյութական կազմը
3. Հանքավայրերի հեռանկարների գնահատումը
Եզրակացություն

Պատվիրել այս աշխատանքը